Produse

raktar

GAMA DE PRODUSE

Acetat de butil

Acetat de etil

Acetat de metoxipropanol (MPA)

Acetat de vinil (VAM)

Acetonă

Acid adipic

Aeroperl

Aerosil

Antigel

Butanol-n

Caprolactamă

Ciclohexan

Dietanolamină (DEOA)

Dietilenglicol (DEG)

Diisopropanolamină (DIPOA)

Dioxid de titan

Emultex (rășini pe bază de acetat de polivinil)

Etilpirolidon-n (NEP)

Etoxipropanol

Formaldehidă

Glicerină

Hidrocarburi alifatice și aromatice

Izobutanol

Izopropanol (IPA)

Lignosulfonat de magneziu (MgLS)

Litex (rășini stiren-butadienici)

Metanol

Metildietanolamină (MDEA)

Metiletilcetonă (MEK)

Metilizobutilcetonă (MIBK)

Metilpirolidon-n (NMP)

Metoxipropanol

Monoetanolamină (MEOA)

Monoetilenglicol (MEG)

Monopropilenglicol (MPG)

Novocet (polivinilacetat PVAc)

Novobriz (LSP)

Novodil (diluant)

Novohib (inhibitori de coroziune)

Novoprint (solvenți tipografici)

NovOil (lubrifianți)

Novosol (mixturi de solvenți)

Parafină

Pastă de pigmenți

Revacryl (rășini stiren-acrilici)

Plastifianți (Palatinol, Palamoll)

Plextol (rășini acrilici pure)

PVC (policlorură de vinil)

Selvol (polivinilalcool, PVOH)

Triacetină

Trietanolamină (TEOA)

Trietilenglicol (TEG)

Triisopropanolamină (TIPOA)

Toluen

Xilen

White Spirit

 

 

Comentariile sunt închise.